Cultural Events

EventDescriptionStartEnd
Śri Purandaradasa Ārādhana 40th Anniversary
Śri Purandaradasa Ārādhana 40th Anniversary - Day 1
9:00 am - Puja
followed by Group singing of Dāsara padagalu
Individual singing of Dāsa kritis
2:30 pm - Nadakokila group (Haridasa songs with instrumental Karaoke music)
6/1/2019 9:00:00 AM 6/1/2019 6:00:00 PM
Vocal Concert
Śri Purandaradasa Ārādhana 40th Anniversary
Vocal - Smt. Kalavathy Avadhoot
ViolinDr. N. Shashidhar
MridangamSri. Vinod Seetharaman
6/1/2019 4:00:00 PM 6/1/2019 6:30:00 PM
Śri Purandaradasa Ārādhana 40th Anniversary - Day 2
Śri Purandaradasa Ārādhana 40th Anniversary - Day 2
9:00 am - Puja
followed by Group singing of Dāsara padagalu
Dance by Shruti Shivakumar
2:00 pm - Bhajans by Sri Krishna Vrundavana Bhajan Group 
6/8/2019 9:00:00 AM 6/8/2019 6:00:00 PM
Dāsara Nāma Hari Katha
Śri Purandaradasa Ārādhana 40th Anniversary
Dāsara Nāma Hari Katha by Smt. Veena Mohan
Vocal - Sri. Shreyas Srikar
Violin - Sri. Sankar Krishnamurthy
Harmonium - Sri. Jeevan Kulkarni
Tabla - Sri. Kannan Raghavan

6/8/2019 4:00:00 PM 6/8/2019 6:00:00 PM
Flute Concert
Flute - Sri. J.A. Jayanth
Violin - Sri. V.V.S. Murari
Mridangam - Sri. N.C. Bharadwaj
6/16/2019 4:00:00 PM 6/16/2019 6:30:00 PM
Bharatanatyam
 Charya 
Bharatanatyam Dance production
by
Three Aksha of Philadelphia  
& Live music by artistes from India
6/22/2019 4:00:00 PM 6/22/2019 5:30:00 PM